Hem

Ett stabilt val

Vår verksamhet
VMA

VMA:s företagskultur har varit grundmurad sedan starten 1995. Även om vi utvecklats genom åren har värderingarna bestått och gjort att man känner igen sig. Känslan av trygghet, trivsel och kontinuitet präglar allt vi gör.

Oavsett om du är medarbetare, kund, underentreprenör eller leverantör är vårt mål att du alltid ska känna dig trygg och trivas tillsammans med VMA.

Vår affärsidé, att bedriva kvalitativa och kostnadseffektiva markentreprenader, ställer höga krav på oss som entreprenör, arbetsgivare och samarbetspartner. Detta är en utmaning som vi tar oss an med lika delar allvar och glädje.

VMA är ett stabilt val!

Morgan Eriksson, VD

Våra entreprenader

Lednings-
entreprenad

Vi bygger VA-ledningar, dvs. ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten, men även ledningsnät för fjärrvärme, el och fiber.

Vägentreprenad

Vägentreprenad kan handla om att rusta upp en väg, bygga gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser eller helt nya gator och vägar.

Grundläggnings-entreprenad

En stabil grund är en bra början. Alla som bygger i Göteborgsregionen vet att de geotekniska förutsättningarna sätter oss entreprenörer på hårda prov.

Utemiljö

Vi gillar verkligen att få arbeta med olika material som t.ex. granit, stål och betong tillsammans med gröna ytor och levande växtmaterial.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi är flexibla, anpassningsbara och har ett stort nätverk av underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Välkommen att kontakta oss för ditt nästa projekt.

AKTUELLT

dec22
God Jul och Gott Nytt År
God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nu avrundar vi året och knyter ihop säcken för ett fantastiskt 2022. 2022-säcken är…

dec02
Dagvattenmagasin Södra parken, Högsbo
Dagvattenmagasin Södra parken, Högsbo

Dagvattenmagasin Södra parken, Högsbo I veckan avslutade vi våra arbeten med det dagvattenmagasin som vi byggt under hösten på uppdrag…

okt21
Brf Sv. Folkbyggens nr 3
Brf Sv. Folkbyggens nr 3

Brf Sv. Folkbyggens nr 3 I förra vecka drog VMA igång på Jordhyttegatan 25 för SBC och Brf Sv. Folkbyggens…