VMA:s företagskultur har varit grundmurad sedan starten 1994. Även om vi utvecklats genom åren har värderingarna bestått och gjort att man känner igen sig. Känslan av trygghet, trivsel och kontinuitet präglar allt vi gör. 

Oavsett om du är medarbetare, kund, underentreprenör eller leverantör är vårt mål att du alltid ska känna dig trygg tillsammans med VMA.

Vår affärsidé, att bedriva kvalitativa och kostnadseffektiva markentreprenader, ställer höga krav på oss som entreprenör, arbetsgivare och samarbetspartner. Detta är utmaningen som vi tar oss an med lika delar allvar och glädje. 

VMA är ett stabilt val!

MORGAN ERIKSSON, VD 

 

VÅRA ENTREPRENADER

Vi bygger VA-ledningar, dvs. ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten, men även ledningsnät för fjärrvärme, el och fiber

Vägentreprenad kan handla om att rusta upp en väg, bygga gång- och cykelbanor, cirkulationsplatser eller nya gator och vägar

Alla som bygger i Göteborgsregionen vet att de geotekniska förutsättningarna sätter oss entreprenörer på hårda prov

Vi gillar att få arbeta med olika material, som t.ex. granit, stål och betong tillsammans med gröna och levande växtmaterial

Vi lägger ny dränering och uppdaterar era ytskikt när ni är redo för en stabil förändring i er bostadsrättsförening

Vi är flexibla, anpassningsbara och har ett stort nätverk av underentreprenörer och leverantörer. Välkommen att kontakta oss

KOM I KONTAKT MED OSS