Aktuellt

Aktuellt

jul10
Trevlig sommar!
Trevlig sommar!

Trevlig sommar! 2020 har så här långt varit ett märkligt år. Efter en ovanligt mild vinter kom en lång iskall…

jul03
Avtackning
Avtackning

Avtackning Igår tackade vi av vår kollega Gert Blank som går i pension efter många år som anläggningsarbetare. Sedan 1989…

jun29
Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan
Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan

Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan Nyligen påbörjade vi en entreprenad åt Trafikkontoret Göteborgs stad, som bland annat omfattar nyförläggning av dagvatten- och vattenledningar samt…

jun18
Östra Kålltorp
Östra Kålltorp

Östra Kålltorp Våra projekt åt Trafikkontoret och Framtiden Byggutveckling AB i Östra Kålltorp bjuder på stora utmaningar. Utöver konventionell bergschakt…

jun15
Toleredsskolan Hus D
Toleredsskolan Hus D

Toleredsskolan Hus D Godkänd Slutbesiktning vid Toleredsskolan Hus D. Vi tackar Brixly för förtroendet och ett bra samarbete gällande ombyggnad…

maj27
Färdigställda busshållplatser i Norra Halland
Färdigställda busshållplatser i Norra Halland

Färdigställda busshållplatser i Norra Halland Vi på VMA är väldigt stolta över vårt projekt med tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Norra…

maj06
BRF Göteborgshus 42
BRF Göteborgshus 42

BRF Göteborgshus 42 På Prilyckegatan Projekt BRF Göteborgshus 42 är VMA i full gång med att byta den interna fjärrvärmekulverten.…

apr29
Brf Björkliden
Brf Björkliden

Brf Björkliden Nu bygger vi tillsammans med Tommy Byggare ett flerfamiljshus i Askim. Vi utför grundläggning och sedan en fullt…

mar23
Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan
Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan

Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan Projektet tillsammans med Trafikverket där VMA tillgänglighetsanpassar ett flertal busshållplatser i Norra Halland…

feb21
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Nu är vi på VMA äntligen igång med att tillgänglighetsanpassa dom sista 6 hållplatslägena i vårt projekt…

feb17
BRF Tornseglaren
BRF Tornseglaren

BRF Tornseglaren   VMA har påbörjat ett nytt projekt tillsammans med Vågen AB för BRF Tornseglaren i Majorna. Arbetet innebär…

feb13
VA-ledningar vid Kofferdalsvägen
VA-ledningar vid Kofferdalsvägen

VA-ledningar vid Kofferdalsvägen Här utför VMA nyanläggning av ca 150 m VA-ledningar vid Kofferdalsvägen i Skintebo för Kretslopp och Vatten.…