Aktuellt

Aktuellt

mar23
Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan
Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan

Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan Projektet tillsammans med Trafikverket där VMA tillgänglighetsanpassar ett flertal busshållplatser i Norra Halland…

feb21
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Nu är vi på VMA äntligen igång med att tillgänglighetsanpassa dom sista 6 hållplatslägena i vårt projekt…

feb17
BRF Tornseglaren
BRF Tornseglaren

BRF Tornseglaren   VMA har påbörjat ett nytt projekt tillsammans med Vågen AB för BRF Tornseglaren i Majorna. Arbetet innebär…

feb13
VA-ledningar vid Kofferdalsvägen
VA-ledningar vid Kofferdalsvägen

VA-ledningar vid Kofferdalsvägen Här utför VMA nyanläggning av ca 150 m VA-ledningar vid Kofferdalsvägen i Skintebo för Kretslopp och Vatten.…

feb05
Först i Sverige!
Först i Sverige!

Först i Sverige! VMA är första i Sverige med att använda buller-/säkerhetsskydd för hydraulhammare. Skyddet hindrar sten från att sprätta…

dec11
Busshållplatser i Norra Halland
Busshållplatser i Norra Halland

Busshållplatser i Norra Halland På ett ramavtal åt Trafikverket utför vi under hösten-19 och våren-20 ombyggnad av elva st. busshållplatser…

dec02
Lerkil etapp 8
Lerkil etapp 8

Lerkil etapp 8 Sedan augusti -18 har vi utfört va-ledningar i Lerkil åt Kungsbacka kommun. Projektet är den sista av…

dec02
Mölndals sjukhus, Tillgänglighetsanpassning entrén
Mölndals sjukhus, Tillgänglighetsanpassning entrén

Mölndals sjukhus, Tillgänglighetsanpassning entrén I juni-19 slutbesiktigades projektet ”Mölndals sjukhus Tillgänglighetsanpassning av entrén”. Vår del av projektet har vi utfört…

dec02
Nya terminalytor, Varberg
Nya terminalytor, Varberg

Nya terminalytor, Varberg På totalentreprenad har vi byggt nya terminalytor på ca 12 000 m2 åt Hallands Hamnar. Projektet startade…