Just nu är vi i full gång med förnyelsen av dricksvattenledningarna ute i Majorna. En hel del kring- och förarbeten krävs, men själva spräckningen är en riktigt smidig metod.

Till alla ledningsbyten används rör på rulle vilket är ovanligt, men en mycket bra lösning på dessa trånga gator.

Stort tack till BAB Rörtryckning AB, AB Vabon, AO Sverige AB och alla andra som hjälper oss för att förnya vattenledningarna i området!