Denna vecka har vi etablerat oss till ett nytt projekt i Majorna. På uppdrag av Kretslopp & Vatten skall vi på VMA utföra förnyelse av vattenledningar i Birgittagatan med kringliggande gator. Detta arbete utförs via rörspräckning, en så kallad schaktfri metod, med hjälp av BAB rörtryckning AB.

Projektet innebär många utmaningar, som vi ser fram emot att sätta tänderna i, men framför allt trånga gator med många boenden och många personer i rörelse. Detta kräver ett mycket stort säkerhetstänk, rikligt med information till omgivningen samt att på så effektivt sätt som möjligt utföra projektet för att påverka omgivningen så lite som möjligt men med största kvalité.

Projektet beräknas pågå i cirka 1 år och målet är att de boendena i området skall få en så trevlig resa som möjligt samt så klart att vår beställare blir nöjd med resultatet!