Björkhöjdsskolan

Björkhöjdsskolan
16 oktober, 2020 Admin

Björkhöjdsskolan

Nu är vi äntligen igång med vårt projekt Björkhöjdsskolan tillsammans med Trafikkontoret i Göteborg. Projektet omfattar nyanläggning av VA samt kanalisation och gatuuppbyggnad med tillhörande belysning för framtida bostäder. VMA tackar TK för förtroendet och ser fram emot ett roligt projekt tillsammans!