Projektet vid Björkhöjdsskolan tillsammans med Trafikkontoret i Göteborg fortlöper. Projektet är nu i slutfasen med rörläggningen och finplanering med färdigställande av gatubelysning, väguppbyggnad och återställningsarbeten ligger närmast i arbetsflödet. Utmaningarna med viss del trångt arbetsområde samt nuvarande väderlek hanterar vi med säkerhet, tillgänglighet och samarbete som våra största fokusområden.

Projektet beräknas vara färdigt i slutet av mars 2021.