Sedan december 2021 utför vi tillsammans med HA Bygg AB projektet ”Björlanda pumpkedja” åt Kretslopp och vatten i Göteborg. Två nya pumpstationer och en tryckstegringsstation skall byggas vid Östergärde och Skra Bro på Hisingen.

VMA:s del i projektet omfattar bl.a. alla markförlagda ledningar men även en spontgrop för pumpstationen i Östergärde. Spontgropen, som är ca 8 m djup och dubbad i berg, har schaktats ut med hjälp av långgrävare. Inom sponten skall en hel del sprängningsarbeten utföras, men innan det kan göras måste berget förförstärkas. Ett mycket intressant och utmanande projekt som i sin helhet skall vara klart i början av 2023.