Nu är VMA mitt uppe i vårt projekt utefter Björlandavägens norra sida för Kretslopp och vatten.  Ett roligt och intressant jobb med många utmaningar vad gäller biltrafik, gång- och cykeltrafikanter. Det är även en begränsad yta att utföra våra arbeten på, befintliga ledningar som skall korsas med stora betongrör och annat som kräver precision. Arbetet beräknas färdigställas i början av november.