På Blekeslänten i Lunden genomför VMA, tillsammans med DAB Group AB, renoveringsåtgärder på två äldre parkeringsdäck från 1960-talet. Uppdragsgivaren är Bostads AB Poseidon.

Vårt fokus ligger huvudsakligen på VA-arbeten och beläggningsarbeten, medan DAB ansvarar för samtliga betongrelaterade arbeten samt gjutasfalt. Renoveringen av P-däck 1 är planerad att utföras under 2023, medan arbetet på P-däck 2 är planerat till 2024.