NÄR NI ÄR REDO FÖR EN STABIL FÖRÄNDRING

Utöver de arbeten vi utför åt offentliga beställare och privata byggentreprenörer utför vi även arbeten åt bostadsrättsföreningar runt om i Göteborg. Vi lägger nya ledningar och uppdaterar era ytskikt när ni är redo för en stabil förändring i er bostadsrättsförening. 

Att arbeta med bostadsrättsföreningar kräver en annan typ av samarbete och kommunikation än med arbete med större aktörer. Det kan innebära extra noggrann planering och kommunikation för att säkerställa att alla parter är nöjda med resultatet. 

Vi kan hjälpa till att förbättra fastighetens grundläggande struktur, vilket kan vara en viktig faktor för att behålla fastighetens värde och undvika kostsamma skador i framtiden. 


Delaktighet

Vi inser vikten av att vara lyhörda för era behov

Vi vill skapa en tydlig kommunikationskanal som håller er informerade och delaktiga under hela projektets gång. Från det inledande mötet, till den noggranna planeringen av arbetet och implementeringen av förändringarna, är vår målsättning att ni känner er delaktiga och nöjda med varje steg. 

VILL DU VETA MER?