Vid BRF Brunkebergsgatan har den gamla muren och terrassen rivits. VMA:s underentreprenör Parema Bygg AB har i veckan varit i full gång med etapp två av att färdigställa den nya muren och det valv som utgör den nya gångytan.