BRF Brunkeberg

BRF Brunkeberg
26 november, 2021 Admin

BRF Brunkeberg

Vid Brf Brunkebergsgatan har den gamla muren och terrassen rivits. VMA:s underentreprenör Parema Bygg AB har i veckan varit i full gång med etapp två av att färdigställa den nya muren och det valv som utgör den nya gångytan