På Prilyckegatan Projekt BRF Göteborgshus 42 är VMA i full gång med att byta den interna fjärrvärmekulverten. Ett arbete för Riksbyggen. Arbetet beräknas vara klart oktober 2020.