VMA kommer under slutet av året och fram till sommaren schakta för en ny dränering för BRF Järnbrott.

Föreningen som uppfördes 1954 ska nu även få ett ansiktslyft och vi kommer vara med och arbeta utifrån det visionsprogram HSB tagit fram för de nya ytskikten. Området är uppdelat i flera delar. Det ska bli intressant att se slutresultatet till sommaren 2022.