I förra vecka drog VMA igång på Jordhyttegatan 25 för SBC och Brf Sv. Folkbyggens nr 3 som skall få ny dränering och dagvattenledningar, samt nya källartrappor och nytt ytskikt.