VMA har påbörjat ett nytt projekt tillsammans med Vågen AB för BRF Tornseglaren i Majorna. Arbetet innebär byte av befintligt avlopp och dagvatten, vi ska även anlägga ny utemiljö. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av maj.