Brf Träkronan

Brf Träkronan
2 februari, 2023 Admin

Brf Träkronan

Larver och arbetsmyror har klättrat upp på taken vid Brf Träkronan för att skydda sig från göteborgsvinterns forsande vatten. Planteringslådor monteras och ska fyllas med jord så att slumrande buskar och träd kan inleda sin mödosamma vandring mot vårens hopp om värme