I slutet av mars startade VMA ett nytt projekt i Östra Kålltorp, markarbeten för nybyggnation av BRF Träkronan, tre bostadshus om 7–8 våningar. Området är beläget i Sanatorieskogen som angränsar till Rudolf Steinerskolan och är ca 3000 m2 stort. Projektet, som innefattar en hel del sprängning av berg, utförs i samarbete med F.O Peterson & Söner Byggnads AB.

Markarbetet för grundläggning förväntas vara färdigt i november 2021 och färdigställda bostäder med ytskikt hösten 2022.