Projektet tillsammans med Trafikverket där VMA tillgänglighetsanpassar ett flertal busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan. Pågående arbeten med finplanering på Vassbäck Läge A och Åsa IP Läge A.