Busshållplatser i Norra Halland

Busshållplatser i Norra Halland
11 december, 2019 vmauser

Busshållplatser i Norra Halland

På ett ramavtal åt Trafikverket utför vi under hösten-19 och våren-20 ombyggnad av elva st. busshållplatser i Norra Halland. Projektet är en del av ett rikstäckande projekt där man tillgänglighetsanpassar ett stort antal busshållplatser. Färdigställandetid är juni-20.