Under de senaste månaderna har VMA i samverkan med Kretslopp och vatten bytt vattenledning vid Segelmakaregatan, Saltmätaregatan och Nålmakaregatan i Utby, så de boende ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen. Detta är ett projekt som innefattat trånga gator för de boende i området och vi tackar för ett bra samarbete då projektet är inne på sista etappen och förväntas vara klart i början av nästa år.