Nyheter

 • mar232020

  Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan

  Busshållplatser i Norra Halland fortlöper enligt plan Projektet tillsammans med Trafikverket där VMA tillgänglighetsanpassar ett flertal busshållplatser i Norra Halland…

  Läs mer
 • feb212020

  Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

  Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Nu är vi på VMA äntligen igång med att tillgänglighetsanpassa dom sista 6 hållplatslägena i vårt projekt…

  Läs mer
 • feb172020

  BRF Tornseglaren

  BRF Tornseglaren   VMA har påbörjat ett nytt projekt tillsammans med Vågen AB för BRF Tornseglaren i Majorna. Arbetet innebär…

  Läs mer
 • feb132020

  VA-ledningar vid Kofferdalsvägen

  VA-ledningar vid Kofferdalsvägen Här utför VMA nyanläggning av ca 150 m VA-ledningar vid Kofferdalsvägen i Skintebo för Kretslopp och Vatten.…

  Läs mer
 • feb052020

  Först i Sverige!

  Först i Sverige! VMA är första i Sverige med att använda buller-/säkerhetsskydd för hydraulhammare. Skyddet hindrar sten från att sprätta…

  Läs mer
 • dec112019

  Busshållplatser i Norra Halland

  Busshållplatser i Norra Halland På ett ramavtal åt Trafikverket utför vi under hösten-19 och våren-20 ombyggnad av elva st. busshållplatser…

  Läs mer
 • dec022019

  Lerkil etapp 8

  Lerkil etapp 8 Sedan augusti -18 har vi utfört va-ledningar i Lerkil åt Kungsbacka kommun. Projektet är den sista av…

  Läs mer
 • dec022019

  Mölndals sjukhus, Tillgänglighetsanpassning entrén

  Mölndals sjukhus, Tillgänglighetsanpassning entrén I juni-19 slutbesiktigades projektet ”Mölndals sjukhus Tillgänglighetsanpassning av entrén”. Vår del av projektet har vi utfört…

  Läs mer
 • dec022019

  Nya terminalytor, Varberg

  Nya terminalytor, Varberg På totalentreprenad har vi byggt nya terminalytor på ca 12 000 m2 åt Hallands Hamnar. Projektet startade…

  Läs mer