Certifikat och diplomeringar

Certifikat och diplomeringar

2010 beslutade vi oss för att VMA skulle bli ett ISO-certifierat företag. Arbetet påbörjades, och i december 2011 certifierades företaget i enlighet med ISO 9001, 14001 samt OHSAS 18001.

Utöver att vi uppfyller de krav som våra kunder ställer på oss, har certifieringen inneburit att vi har ett mycket väl fungerande ledningssystem som speglar vårt arbetssätt i alla delar och som är helt integrerat i verksamheten.

Under 2020 har vi certifierat oss i enlighet med den nya standarden för arbetsmiljö ISO 45001 som ersätter OHSAS 18001.