CERTIFIERINGAR

VMA är ett ISO-certifierat företag i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

Utöver att vi uppfyller de krav våra kunder ställer på oss, har certifieringen inneburit att vi har ett mycket väl fungerande ledningssystem som speglar vårt arbetssätt i alla delar och som är helt integrerat i verksamheten. 


KOM I KONTAKT MED OSS