Vunnet anbud på förnyad konkurrensutsättning! VMA skall tillsammans med Trafikverket utföra byggnation av ny cirkulationsplats vid väg 932 i Fjärås. Projektet beräknas starta under april och skall vara färdigställt i september.

VMA tackar Trafikverket för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.