I veckan avslutade vi våra arbeten med det dagvattenmagasin som vi byggt under hösten på uppdrag av Göteborgs stad, Kretslopp och Vatten. Dagvattenmagasinet är beläget i en blivande parkyta i anslutning till den nybyggnation av bostäder som kommer att ske utmed Olof Asklunds gata och Fältspatsgatan i Högsbo. Magasinet som rymmer ca 400 m3 vatten är utfört med 1600 mm betongrör och brunnar mm. från Meag VA-system.

Vi tackar Kretslopp och Vatten för förtroendet och för ett trevligt projekt.

Tack även till fotograf, Natalie Greppi som fångat våra medarbetare i aktion.