Vi på VMA är väldigt stolta över vårt projekt med tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Norra Halland tillsammans med Trafikverket. Samtliga 11 hållplatslägen är slutbesiktigade med ett gott resultat!

Vi hoppas att alla bussresenärer kommer njuta av de nya hållplatserna. Vi tackar Trafikverket för förtroendet och ser fram emot nya projekt ihop i framtiden.