Finplanering Krokslätts fabriker

Finplanering Krokslätts fabriker
1 september, 2020 Admin

Finplanering Krokslätts fabriker

På Krokslätts fabriker håller VMA på med finplanering av den norra infartsvägen.
Sista del-etappen i ett mångårigt samarbete med beställaren K21 entreprenad AB och exploatören av området Husvärden AB