På Krokslätts fabriker håller VMA på med finplanering av den norra infartsvägen.
Sista del-etappen i ett mångårigt samarbete med beställaren K21 entreprenad AB och exploatören av området Husvärden AB.