Vi är stolta att även i år på uppdrag av Kretslopp och vatten installera flödesmätare på pumpstationer för spillvatten runt om i Torslanda. Till vår hjälp vid inkoppling har vi JP Relining AB.

Vi kommer även att installera nivåmätare i bräddavloppsbrunnarna för att i ett tidigt skede förhindra att bräddning sker. Då översvämningar blivit vardag och då dag- och spillvatten inte alltid är separerat, blir det än mer viktigt att kartlägga flöden i stationerna.