Grundläggningsentreprenad

Grundläggnings-
entreprenad

Stabilare blir det inte

En stabil grund är en bra början. Alla som bygger i Göteborgsregionen vet att de geotekniska förutsättningarna sätter oss entreprenörer på hårda prov. Blandningen mellan stabil berggrund och ibland mycket lös lera kräver både kunskap och erfarenhet att bemästra. Vi åtar oss gärna helheten när det gäller grundläggning. Med hjälp av samarbetspartners och underentreprenörer utför vi schakt, sprängning, pålning och spontning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Galleri