STABILARE BLIR DET INTE

En stabil grund är en bra början. Blandningen mellan stadig berggrund och ibland mycket lös lera kräver både kunskap och erfarenhet att bemästra. Vi åtar oss gärna helheten när det gäller grundläggning. Med hjälp av samarbetspartners och underentreprenörer utför vi schakt, sprängning, pålning och spontning. 

Alla som bygger i Göteborgsregionen vet att de geotekniska förutsättningarna sätter oss entreprenörer på hårda prov.


Stabil grund

Att hantera olika aspekter av grundläggning ger resultat

Vi har både en vilja och en förmåga att anpassa oss till varje enskilt projekt. Genom att samarbeta med dedikerade parter och utnyttja avancerade tekniker strävar vi efter att bygga starka och pålitliga fundament som utgör grunden för långvariga och hållbara strukturer. 

VILL DU VETA MER?