Idag var det slutbesiktning på vårt projekt ” Cirkulationsplats vid väg 932 Gåsevadholmsvägen och Fjärås Blåklintsväg”, ett projekt som vi genomfört tillsammans med Trafikverket och Kungsbacka kommun. Huvudsyftet med projektet har varit att skapa en ny anslutning till det bostadsområde som Derome håller på att bygga väster om Gåsevadsholmsvägen.

Vi vill passa på att tacka Trafikverket för förtroendet, och vill även tacka alla delaktiga leverantörer och underentreprenörer för ett väl genomfört projekt.

Tack även till alla trafikanter som haft tålamod att varje dag vänta på grönt ljus förbi vår arbetsplats.

Som man ser på bilderna visade sig även vädergudarna från sin bästa sida denna härliga höstdag.