I Landvetters-Backa har vi nu påbörjat vårt projekt tillsammans med Turako AB där vi skall anlägga en ny förskola med plats för 110 barn. I uppdraget ingår anläggning av VA, grundläggning för hus samt finplanering av skolgården och intilliggande ytor. Projektet beräknas vara färdigställt sommaren 2022.

VMA tackar för förtroendet och ser fram emot att utföra detta projekt och skapa en trevlig miljö för barnen och för det omkringliggande bostadsområdet.