Kontakt

Kom i kontakt med oss

Besöksadress
Västkustens Mark & Asfalt AB
Heljesvägen 2B
437 36 Lindome

Kontakt
info@vmaab.se

Växel: 031-92 67 70

Fakturaadress
Västkustens Mark & Asfalt AB
Heljesvägen 2B
437 36 Lindome

PDF-faktura
vma@pdf.scancloud.se

E-faktura
GLN.nr 7365564963592
Peppol-ID 0007:5564963592

Organisationsnummer
556496-3592

Kontaktpersoner

Morgan Eriksson
VD/Arbetschef

031-762 21 41
morgan.eriksson@vmaab.se

Patrik Bergman
Arbetschef

031-762 21 52
patrik.bergman@vmaab.se

Daniel Hermansson
Platschef

031-762 21 42
daniel.hermansson@vmaab.se

Börje Svensson
Platschef

031-762 21 45
borje.svensson@vmaab.se

Henrik Hake
Platschef

031-762 21 49
henrik.hake@vmaab.se

Niklas Fehér
Platschef

031-762 21 44
niklas.feher@vmaab.se

Dennis Högberg
Arbetsledare

031-762 21 51
dennis.hogberg@vmaab.se

Carolina Gren
Arbetsledare

031-762 21 56
carolina.gren@vmaab.se

Emil Sandelius
Arbetsledare

031-762 21 58
emil.sandelius@vmaab.se

Anders Qvil
Kalkyl

031-762 21 46
anders.qvil@vmaab.se

Alexander Eliasson
Mättekniker

0736-48 73 56
alex.eliasson@vmaab.se

Åsa Larsson
Ekonomichef

031-762 21 40
asa.larsson@vmaab.se

Alexander Reinholdsson
Redovisningsekonom

031-762 21 43
alex.reinholdsson@vmaab.se

Louise Andersson
Administratör

031-762 21 53
louise.andersson@vmaab.se

John Eriksson
Skyddsombud

0709-27 98 78
john.eriksson@vmaab.se

Thomas Hjalmarsson
Skyddsombud

0706-00 05 58
thomas.hjalmarsson@vmaab.se

Lars Thylén
Skyddsombud

0768-78 58 47
lars.thylen@vmaab.se

Morgan Eriksson
VD/Arbetschef

031-762 21 41
morgan.eriksson@vmaab.se

Patrik Bergman
Arbetschef

031-762 21 52
patrik.bergman@vmaab.se

Åsa Larsson
Ekonomichef

031-762 21 40
asa.larsson@vmaab.se

Henrik Hake
Platschef

031-762 21 49
henrik.hake@vmaab.se

Åsa Larsson
Ekonomichef

031-762 21 40
asa.larsson@vmaab.se

Alexander Reinholdsson
Redovisningsekonom

031-762 21 43
alex.reinholdsson@vmaab.se

Louise Andersson
Administratör

031-762 21 53
louise.andersson@vmaab.se

Daniel Hermansson
Platschef

031-762 21 42
daniel.hermansson@vmaab.se

Börje Svensson
Platschef

031-762 21 45
borje.svensson@vmaab.se

Henrik Hake
Platschef

031-762 21 49
henrik.hake@vmaab.se

Niklas Fehér
Platschef

031-762 21 44
niklas.feher@vmaab.se

Dennis Högberg
Arbetsledare

031-762 21 51
dennis.hogberg@vmaab.se

Carolina Gren
Arbetsledare

031-762 21 56
carolina.gren@vmaab.se

Emil Sandelius
Arbetsledare

031-762 21 58
emil.sandelius@vmaab.se

Anders Qvil
Kalkyl

031-762 21 46
anders.qvil@vmaab.se

Alexander Eliasson
Mättekniker

0736-48 73 56
alex.eliasson@vmaab.se

John Eriksson
Skyddsombud

0709-27 98 78
john.eriksson@vmaab.se

Thomas Hjalmarsson
Skyddsombud

0706-00 05 58
thomas.hjalmarsson@vmaab.se

Lars Thylén
Skyddsombud

0768-78 58 47
lars.thylen@vmaab.se

Kontakta oss via vårt kontaktformulär