I området Krokslätts fabriker har VMA arbetat mer eller mindre konstant sedan 2011 då vi påbörjade schakten för det som idag är K21-huset. Nu har vi kommit i mål med ett flerårigt samarbete med K21 Entreprenad och Husvärden, där sista etappen på ”Norra gatan” är färdigställd.

På bilderna syns även delar av utemiljön kring det nya ”Pannhus-Grannhus”.