VATTEN, AVLOPP, EL, FJÄRRVÄRME OCH FIBER

Många samhällsfunktioner bygger på stabila ledningsnät. I våra ledningsentreprenader bygger vi ofta VA-ledningar. dvs. ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten, men även ledningsnät för fjärrvärme, el och fiber. Vid stora schaktdjup eller komplicerade geotekniksa förhållanden hittar vi gärna alternativa lösningar, så som mobila spontsystem eller schaktfritt byggande genom rörtryckning eller långhålsborrning.


För att uppnå vad vi kallar VMA STABILT ägnar vi varje dag åt att säkra kvaliteten på alla delar i verksamheten. 


Vår funktion 

Vi spelar en central roll i våra samhällsfunktioner

Genom att skapa och underhålla de stabila ledningsnätverk som är avgörande för våra samhällsfunktioner har vi en central roll för att allt ska fungera. Genom att använda moderna och innovativa tekniker kan vi bygga och upprätthålla dessa nätverk på ett sätt som minimerar påverkan på omgivningen och ger långsiktiga fördelar för samhället som helhet. 

VILL DU VETA MER?