Ledningsentreprenad

Lednings-
entreprenad

Vatten, avlopp, el och fiber

Många samhällsfunktioner bygger på stabila ledningsnät. I våra ledningsentreprenader bygger vi ofta VA-ledningar, dvs. ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten, men även ledningsnät för fjärrvärme, el och fiber. Vid stora schaktdjup eller komplicerade geotekniska förhållanden hittar vi gärna alternativa lösningar så som mobila spontsystem eller schaktfritt byggande genom rörtryckning eller långhålsborrning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Galleri