Sedan augusti -18 har vi utfört va-ledningar i Lerkil åt Kungsbacka kommun. Projektet är den sista av åtta etapper som pågått sedan 2012.
På grund av mycket dåliga markförhållanden har flera sträckor utförts med rörtryckning av betongrör mellan sänkbrunnar. Styrd borrning och långhålsborrning i berg har gjorts på vissa sträckor. Projektet färdigställs under november -19.