I juni-19 slutbesiktigades projektet ”Mölndals sjukhus Tillgänglighetsanpassning av entrén”. Vår del av projektet har vi utfört som underentreprenör till Tommy Byggare AB som i sin tur har haft Västfastigheter som beställare. Projektet som startade i augusti-18 bestod i ombyggnad av ca 5 500 m2 ytor framför entrén till Mölndals sjukhus. Med hjälp av skumglasfyllning har ytan höjts ca 0,5-1,0 m för att tillgängligheten skall bli bättre. Nya ytskikt har utförts med natursten, marksten och asfalt. Nya granitmurar, utsmyckningar och planteringar mm. har också utförts.