Om VMA

VMA

Om VMA

En stabil historia

VMA startades 1995 av Mats Hermansson. Mats hade efter 30 år som anställd på Skanska beslutat sig för att pröva sina vingar med ett eget företag. Tillsammans med några få medarbetare drog han igång verksamheten under våren 1995.

De första åren löpte allt på i ganska liten skala, men en bit in på 2000-talet växte verksamheten och därmed också antalet anställda. Genom åren har företaget fortsatt att utvecklats och nya medarbetare har tillkommit. Flera av våra medarbetare har varit anställda hos oss i mer än 20 år. De kan alla vittna om att den positiva prägel som Mats Hermansson satte på företaget redan 1995 och den lever kvar än idag.

I december 2016 köpte Erlandsson Holding AB en majoritetspost av VMA:s aktier. VMA ingår nu i en grupp om ca 30 mark- och anläggningsföretag som samlas under namnet Svenska Mark- och Anläggningsbolagen AB och förkortas SMA-bolagen.

 

Hållbarhet

Det är vår övertygelse att ett stabilt hållbarhetsarbete gör vårt företag starkare, stabilare och mer lönsamt.   Att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt innebär naturligtvis att vi lever upp till alla de regler och krav som våra intressenter ställer på oss.

Våra medarbetare

Vi tar ett stort socialt ansvar för våra medarbetare. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla kan påverka och utvecklas. Om man känner sig respekterad och trivs på sin arbetsplats är vi övertygade om att man gör ett bra arbete.

Vår bransch är riskfylld. Att kontinuerligt utbilda all personal i arbetsmiljöfrågor är därför ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet. Genom att kartlägga risker och åtgärda dessa blir vår arbetsmiljö säkrare, bättre  och mer trivsam.

Våra kunder

Goda kundrelationer är en grundpelare i vår verksamhet. När man anlitar VMA ska man känna sig säker på att få rätt kvalitet. Det gäller såväl själva arbetsutförandet som vårt bemötande, vår kompetens, och vår förmåga att hantera ekonomi och administration gentemot våra kunder. God kvalitet bygger på helheten.

Vår miljö

Ett aktivt miljöarbete är en självklarhet för oss. Genom klimatsmarta val när det gäller fordon, drivmedel, byggmaterial, transporter m.m. strävar vi mot att kompensera vår egen negativa miljöpåverkan. Med hjälp av genomarbetade rutiner säkerställer vi att vi lever upp till de miljökrav som våra kunder och myndigheter ställer på oss. Att betrakta vår verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv, gör att den blir hållbar och långsiktig.

Vår ekonomi

– Hållbarhet ger konkurrensfördelar

Att vi hanterar pengar på ett ansvarsfullt sätt i vår verksamhet är viktigt både för våra kunder och för vårt eget företag. För att säkerställa att mutor och korruption inte förekommer finns tydliga riktlinjer gällande detta i vår verksamhetspolicy.

Företagets lönsamhet är viktig och en förutsättning för att växa och utvecklas. Vi ser hållbarhetsarbete som en långsiktig investering och en självklarhet. Vi ser det som en möjlighet till konkurrensfördelar och något som hjälper oss att attrahera nya medarbetare, kunder och leverantörer.

 

Certifikat

VMA är ett ISO-certifierat företag i enlighet med ISO 9001, 14001 samt 45001.

Utöver att vi uppfyller de krav som våra kunder ställer på oss, har certifieringen inneburit att vi har ett mycket väl fungerande ledningssystem som speglar vårt arbetssätt i alla delar och som är helt integrerat i verksamheten.

 

ISO-certifikat

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss