EN STABIL HISTORIA

VMA grundades 1994 av Mats Hermansson, en entreprenör med 30 års erfarenhet från sin tid på Skanska. Med några få dedikerade medarbetare påbörjades verksamheten och den kultur som lever vidare starkt än idag.

Grunden i vår verksamhet har alltid varit rörläggning. Sedan starten 1994 har vi med stolthet och hängivenhet fokuserat på att leverera högkvalitativa rörläggningslösningar till våra kunder. Genom åren har vi ständigt utvecklat vår expertis inom mark-och anläggning, anpassat oss till de senaste teknikerna och branschstandarderna.  

Varje uppdrag är unikt och kräver en skräddarsydd strategi, det handlar inte bara om att placera rör i marken, det handlar om att skapa hållbara och pålitliga infrastruktursystem som kommer att fungera effektivt under lång tid framöver. Vårt engagemang går hand i hand med vårt åtagande att fortsätta utvecklas och vara en pålitlig partner för våra kunder.

Vi ser fram emot att fortsätta vara ledande inom mark-och anläggning och att fortsätta bidra till uppbyggnaden av en väl fungerande och hållbar infrastruktur för vårt samhälle. 

Det är vår övertygelse att stabilt hållbarhetsarbete gör vårt företag starkare, stabilare och mer lönsamt. Att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt innebär naturligtvis att vi lever upp till alla de regler och krav som våra intressenter ställer  på oss. 


GRUNDPELARNA I VÅR VERKSAMHET

Vi tror på att helheten består av de delar den är uppbyggd av

Medarbetare

Vi tar ett stort socialt ansvar för våra medarbetare. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla kan påverka och utvecklas. Om man känner sig respekterad och trivs på sin arbetsplats är vi övertygade om att man gör ett bra arbete.

Vår bransch är riskfylld. Att kontinuerligt utbilda all personal i arbetsmiljöfrågor är därför ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet. Genom att kartlägga risker och åtgärda dessa blir vår arbetsmiljö säkrare, bättre och mer trivsam. 

Kunder

Goda kundrelationer är grundpelaren i vår verksamhet. När man anlitar VMA ska man känna sig säker på att få rätt kvalitet.

Det gäller såväl arbetsutförandet som vårt bemötande, vår kompetens och vår förmåga att hantera ekonomi och administration gentemot våra kunder. God kvalitet bygger på helheten. 

Miljö

Ett aktivt miljöarbete är en självklarhet för oss. Genom klimatsmarta val när det gäller fordon, drivmedel, byggmaterial, transporter m.m. strävar vi mot att kompensera vår egen negativa miljöpåverkan. 

Med hjälp av genomarbetade rutiner säkerställer vi att vi lever upp till de miljökrav som våra kunder och myndigheter ställer på oss. Att betrakta vår verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv, gör att den blir hållbar och långsiktig. 

Ekonomi

Att vi hanterar pengar på ett ansvarsfullt sätt i vår verksamhet är viktigt både för våra kunder och för vårt eget företag. För att säkerställa att mutor och korruption inte förekommer finns tydliga riktlinjer gällande detta i vår verksamhetspolicy. 

Företagets lönsamhet är viktig och en förutsättning för att växa och utvecklas. Vi ser hållbarhetsarbete som en långsiktig investering och en självklarhet. Vi ser det som en möjlighet till konkurrensfördelar och något som hjälper oss att attrahera nya medarbetare, kunder och leverantörer. 


POLICY OCH CERTIFIERINGAR

En levande och dynamisk struktur som genomsyrar varje steg vi tar

Verksamhetspolicy

Västkustens Mark & Asfalt AB är verksamt inom mark- och anläggningsbranschen och utför arbeten på general- och totalentreprenad…

Integritetspolicy

Vi är en integritetsmedveten organisation som jobbar för att skydda individers personuppgifter. Du ska kunna känna dig trygg…

Certifieringar

VMA är ett ISO-certifierat företag i enlighet med ISO 9001, 14001 samt 45001. Utöver att vi uppfyller de krav…

KOM I KONTAKT MED OSS