Våra projekt åt Trafikkontoret och Framtiden Byggutveckling AB i Östra Kålltorp bjuder på stora utmaningar. Utöver konventionell bergschakt har vi utfört både vajersågning, hydraulisk bergspräckning och krossning.

Tillsammans med Trafikkontoret har vi arbetat fram en lösning för att ta upp stora nivåskillnader i bergprofilen.  Tack vare detta kan Framtiden påbörja byggnationen av sitt nya P-hus, samtidigt som vi fortsätter med våra gatu- och ledningsarbeten åt Trafikkontoret.

Ett bra samarbete med fokus på att hitta rätt lösningar.