Nu har ett av VMA:s största projekt kommit till sitt slut.

Östra Kålltorp startade i slutet av augusti 2019 och slutbesiktigades den 2 mars 2021. Beställare är Trafikkontoret Göteborg och projektet har bestått i att bygga två nya gator genom det ny exploaterade området i Kålltorp.

Projektet har innefattat sprängning, vajersågning, krossning av berg och förläggning av VA-ledningar samt el- och fiberkablar. När gatorna nu står klara tar byggnationen av de nya bostäderna fart med flera olika exploatörer. Kålltorp växer i denna storsatsning med 650 nya bostäder och ett nytt p-hus.

Vi på VMA är stolta över att ha varit del av detta intressanta och mångfacetterade projekt!