Vi är halvvägs igenom ett av våra mindre projekt där vi grundlägger för Hansson & Söner som har i uppdrag av Västfastigheter att anlägga åtta nya pausbodar för Västtrafik. Merkuriusgatan är en av de färdigställda hållplatser som har fått en ny pausbod och vi hoppas detta ska underlätta för de busschaufförer som kör runt i vintermörkret.