Ringödepån

Ringödepån
23 april, 2021 Admin

Ringödepån

I slutet av mars påbörjade VMA omläggningen av V500 segjärn vid Frihamnsmotet. Projektet utförs i samarbete med Kretslopp och vatten och planeras vara klart i slutet av maj. Rören väger 850 kg och behöver flyttas då dom inte ska ligga under den nya spårvagnsdepån som har byggts på området