Vårt projekt för Trafikkontoret Göteborgs Stad i området vid Robertshöjdsgatan fortsätter som planerat. Projektet omfattar nya VA-ledningar, gator och gc-vägar samt finplanering. Arbetet påbörjades i somras och är beräknat att vara klart under hösten 2021.

Men först gäller det att ta sig igenom vintern och klä sig varmt, precis som våra kollegor Jerry och Pelle.