Vi gräver oss djupare och djupare, en skopa i taget!

Vi är för närvarande i gång med vårt projekt Rödbo som vi utför tillsammans med Kretslopp och Vatten. Ett av de pågående arbetena är installation av en rostfri pumpstation, som ska placeras ca 5,5 m under marknivå.

På grund av de utmanande geotekniska förutsättningarna har vi i samarbete med Pålab utfört en spontgrop med spont som dubbats i berg. Hela projektet planeras att vara färdigställt under 2023.