Nu börjar vi knyta ihop säcken vid Prilyckegatan och vårt projekt BRF Göteborgshus 42, som pågått sedan februari.

Här är vi i full gång med asfalteringen ihop med Skanska.