Solen tittar fram när vi färdigställer Ringödepåns omläggning av V500, ett projekt vi utfört på ramavtalet med Kretslopp och Vatten.