Under veckan har personal från kontoret varit på platsbesök i Tollered, där VMA tillsammans med H.A Bygg Entreprenad bygger en ny vattenreservoar åt Lerums kommun.

På grund av närliggande byggnad vajersågas berget i botten och bakslänten av Bohus Bergsprängning, för att minska vibrationerna vid bergschakt.