Godkänd Slutbesiktning vid Toleredsskolan Hus D.

Vi tackar Brixly för förtroendet och ett bra samarbete gällande ombyggnad av denna skolgård.