VA-ledningar vid Kofferdalsvägen

VA-ledningar vid Kofferdalsvägen
13 februari, 2020 Admin

VA-ledningar vid Kofferdalsvägen

Här utför VMA nyanläggning av ca 150 m VA-ledningar vid Kofferdalsvägen i Skintebo för Kretslopp och Vatten. Samtidigt så skall trafiken flyta på med så lite påverkan som möjligt för de boende. Detta innebär både trafikomläggningar och VA-arbete på en begränsad yta. Arbetet beräknas vara färdigt i april.