Vägentreprenad

Vägentreprenad

Ett stabilt vägval

När man bygger en väg är man ofta ”i vägen” för andra. Visst händer det att vi bygger gator och vägar i orörd mark utan påverkan av trafik, men ofta befinner vi oss mitt i befintliga vägar för att bygga om, bygga ut eller bygga nytt. Det kan handla om att rusta upp en väg, bygga gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser eller helt nya gator och vägar.

En stor utmaning i vägprojekt i trafikmiljö är att utföra arbetet på ett säkert sätt för trafikanterna och vår egen personal. Därför är det viktigt att vi lever upp till de krav som ställs på oss både när det gäller framkomlighet och säkerhet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Galleri