EN STABIL UTGÅNGSPUNKT

Stommen i vår verksamhet är utförandeentreprenader åt offentliga beställare i Göteborgsområdet och Västsverige. På agendan står även en hel del total-, utförande- och samverkansentreprenader åt privata byggentreprenörer och exploatörer. Vi har också ramavtal med ett antal privata och offentliga kunder. 

Entreprenader varierar ofta i karaktär och omfattning. Därför måste vi vara flexibla och anpassningsbara. Med ett stort nätverk av underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners kompletterar vi vår kompetens och våra resurser. 


Våra kunder inkluderar allt från privata fastighetsägare till kommuner och stora företag. Vi är stolta över att ha utvecklat långsiktiga relationer med våra kunder, vilket har lett till många återkommande uppdrag. Sammanfattningsvis är VMA ett anläggningsföretag som utmärker sig genom sin höga kvalitet och professionella arbetssätt inom anläggningsbranschen. 

VÅRA ENTREPRENADER

Vi bygger VA-ledningar, dvs. ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten, men även ledningar för fjärrvärme, el och fiber

Vägentreprenad kan handla om att rusta upp en väg, bygga gång- och cykelbanor, cirkulationsplatser eller nya gator och vägar

Alla som bygger i Göteborgsregionen vet att de geotekniska förutsättningarna sätter oss entreprenörer på hårda prov

Vi gillar att få arbeta med olika material som t.ex. granit, stål och betong tillsammans med gröna och levande växtmaterial

Vi lägger ny dränering och uppdaterar era ytskikt när ni är redo för en stabil förändring i er bostadsrättsförening

Vi är flexibla, anpassningsbara och har ett stort nätverk av underentreprenörer och leverantörer. Välkommen att kontakta oss 

KOM I KONTAKT MED OSS