Vår verksamhet

Verksamhet

Vår verksamhet

En stabil utgångspunkt

Stommen i vår verksamhet är utförandeentreprenader åt offentliga beställare i Göteborgsområdet och Västsverige. På agendan står även en hel del total-, utförande- och samverkansentreprenader åt privata byggentreprenörer och exploatörer. Vi har också ramavtal med ett antal privata och offentliga kunder.

Entreprenader varierar ofta i karaktär och omfattning. Därför måste vi vara flexibla och anpassningsbara. Med ett stort nätverk av underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners kompletterar vi vår kompetens och våra resurser.

Våra entreprenader

Lednings-
entreprenad

Vi bygger VA-ledningar, dvs. ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten, men även ledningsnät för fjärrvärme, el och fiber.

Vägentreprenad

Vägentreprenad kan handla om att rusta upp en väg, bygga gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser eller helt nya gator och vägar.

Grundläggnings-entreprenad

En stabil grund är en bra början. Alla som bygger i Göteborgsregionen vet att de geotekniska förutsättningarna sätter oss entreprenörer på hårda prov.

Utemiljö

Vi gillar verkligen att få arbeta med olika material som t.ex. granit, stål och betong tillsammans med gröna ytor och levande växtmaterial.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi är flexibla, anpassningsbara och har ett stort nätverk av underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Välkommen att kontakta oss för ditt nästa projekt.